Bedrijf

Milieu en kwaliteit

Kwaliteit en respect voor het milieu zijn de twee meest authentieke fundamentele waarden van Novoceram, zoals blijkt uit het ecologisch handvest, de levenscyclus van de producten en de belangrijke certificeringen die de laatste jaren werden behaald.

HET ECOLOGISCH HANDVEST VAN NOVOCERAM

Onze certificeringen

logo iso 17889-1
ISO 9001
ISO 14001
Leed compliant
EPD – Environmental Product Declaration
PEF – Product Environmental Footprint
FDES - Milieu- en gezondheidsverklaringsbijsluiter
COV – Composants Organiques Volatiles
UPEC
logo iso 17889-1

ISO 17889-1

Dankzij voortdurende verbeteringen om de impact op het milieu te verminderen, heeft Novoceram de ISO 17889-1:2021-certificering behaald. Deze onlangs gepubliceerde norm biedt een universele maatstaf voor de duurzaamheid van keramische tegels als industrieproduct. Dit is een nieuw en uniek concept in de wereld van de bouwmaterialen. Novoceram is het eerste Franse bedrijf dat de ISO 17889-1-norm voor zijn producten heeft verkregen.

Meer informatie
ISO 9001

ISO 9001

Het kwaliteitsbeheersysteem van Novoceram, dat het ISO 9001-certificaat heeft gekregen, is gebaseerd op de fundamentele beginselen van klantentevredenheid, onderworpen aan ambitieuze doelstellingen en onderdeel van een continu verbeteringsproces, op verschillende niveaus: de betrekkingen met de klant, die erop gericht zijn te luisteren naar en te anticiperen op de behoeften, de interne organisatie, de betrekkingen met de leveranciers en de fabricage van de producten.

Meer informatie
ISO 14001

ISO 14001

Novoceram zet zich al jaren in voor het behoud van onze planeet en heeft het ISO 14001-certificaat gekregen voor zijn milieubeheersysteem, dat gebaseerd is op een ecologisch streven en op steeds veeleisender doelstellingen en procedures die de fabriek heeft ingevoerd om de impact van zijn activiteit op het milieu te controleren en te verminderen.

Meer informatie

ISO 50001

Novoceram heeft de ISO 50001-certifcaat voor zijn energiebeheersysteem verkregen. Deze certificering, die is ingegeven door de wens het energieverbruik beter te beheersen en te optimaliseren, is de logische voortzetting van een proces van continu verbeteringsproces en een voortdurend ecologisch streven.

Meer informatie
Leed compliant

Leed compliant

LEED certificering (Leadership in Energy and Environmental Design) is een Amerikaans bouwcertificaat, dat beheerd wordt door de U.S. Green Building Council, en dat aan bepaalde milieu-eisen voldoet. Om LEED gecertificeerd te worden, moet een gebouw ten minste 40 van de 110 beschikbare credits behalen. Elk gebruikt materiaal moet dus zoveel mogelijk punten opleveren. Het doel van deze certificering is de duurzaamheid van gebouwen te garanderen.

Meer informatie
EPD – Environmental Product Declaration

EPD – Environmental Product Declaration

Het EPD is een milieustudie van het product op basis van de levenscyclusanalyse. Het doel is inzicht te krijgen in het effect van het product op zijn omgeving.

Meer informatie
PEF – Product Environmental Footprint

PEF – Product Environmental Footprint

De PEF (Product Environmental Footprint) is het resultaat van een milieuvoetafdrukstudie op basis van de algemene methode voor het meten en aangeven van de potentiële milieueffecten van een product gedurende zijn hele levenscyclus.

Meer informatie
FDES - Milieu- en gezondheidsverklaringsbijsluiter

FDES - Milieu- en gezondheidsverklaringsbijsluiter

Een FDES is een milieu- en gezondheidsverklaringsbijsluiter. Het belang van de ontwikkeling van deze bijsluiters is de gebruiker te informeren over de milieu- en gezondheidseffecten van het betrokken product. Het FDES heeft alleen betrekking op bouwproducten.

Meer informatie
COV – Composants Organiques Volatiles

VOS - Vluchtige organische stoffen

Deze etikettering maakt het mogelijk het niveau van luchtverontreiniging binnenshuis te schatten dat een bepaald product waarschijnlijk met zich meebrengt. Keramische tegels bevatten door hun samenstelling geen VOS: daarom hebben keramische tegels een A + label, omdat er door de tegels geen giftige stoffen in de omgevingslucht worden uitgestoten.

Meer informatie
UPEC

UPEC

UPEC, de classificatie van vloerbedekkingen volgens hun gebruik en bestemming, is een functioneel classificatiesysteem dat garandeert dat de tegelblijvend geschikt is voor het type ruimte waarin hij zal worden gelegd

Meer informatie

UPEC F+

De QB UPEC F+ gecertificeerde tegels zijn bestemd voor gebruik op niet afgedichte betonoppervlakken (voetpaden, balkons, loggia's, zwembaddekken, enz.) en op afgedichte dakterrassen. Zij moeten een test van 3 herhaalde schokken kunnen doorstaan wanneer zij op verstelbare tegeldragers worden gelegd. Breuk is niet toegestaan. Zij moeten ook voldoen aan een eis met betrekking tot slipweerstand.

Meer informatie

De levenscyclus van Novoceram-producten

Pour garantir le respect de l’environnement d’un produit tout au long de son cycle de vie, de la sélection des matières premières jusqu’à l’élimination finale, en passant par le procédé de fabrication et la distribution.

Pijlproductlevenscyclus

Neem contact op